NARSNghệ sĩ trang điểm Francois Nars chỉ làm một chương trình tại New York Fashion Week, rất tự nhiên, ông đã làm cho nó đếm, cho mô hình mắt mèo sắc nét và khó quên trong một màu teal giàu ( NARS Eyeliner Pencil trong Kalisté , để được chính xác.) "Đây là một xem mùa hè năm đó là tất cả về mắt, "ông nói. "Hầu hết các cô gái có một đường màu xanh teal, nhưng một số có màu xanh hoàng gia, mở rộng qua cả hai góc bên trong và bên ngoài." Redken tạo mẫu tóc Guido Palau theo, lừa mô hình trong punky tóc giả với răng cưa, cắt giảm bất thường.

No comments:

Post a Comment