ĐÁNH MẮT SMOKY ĐEN SANG TRỌNG NHƯ SONG HYE KYO


TRANG ĐIỂM MẶT:

DÙNG LATEX TÁN ĐỀU KEM NỀN. LỚP NỀN SẼ GIÚP LỚP TRANG ĐIỂM LÂU TRÔI HƠN VÀ DA SẼ MỊN MANG HƠN.

SAU KHI ĐÁNH XONG LỚP NỀN PHỦ PHẤN PHỦ. LỚP PHẤN PHỦ NÀY SẼ LÀM DA RẤT MỊN. LƯU Ý KHI CÁC BẠN PHỦ PHẤN PHỦ DÙNG TAY XOA LÊN DA MẶT THẤY DA ĐÃ KHÔ VÀ MỊN LÀ ĐƯỢC.
TRANG ĐIỂM MẮT:

VỚI KIỂU TRANG ĐIỂM SMOKY NÀY, CHÚNG TA DÙNG CHÌ MÀU ĐEN VIỀN HAI MÍ TRÊN VÀ DƯỚI.

SAU ĐÓ DÙNG MÀU NGỌC TRAI SỐ 1 PHỦ ĐỀU KHẮP BẦU MẮT CHO TỚI XƯƠNG CHÂN MÀY.

DÙNG MÀU XÁM KHÓI SỐ 3 NHẤN LẠI BẦU MẮT

TIẾP ĐÓ DÙNG MÀU ĐEN SỐ 4 NHẤN LẠI MÍ MẮT

VÀ VIỀN LẠI MÍ MẮT DƯỚI

BƯỚC CUỐI CÙNG CỦA TRANG ĐIỂM MẮT LÀ TRẢI MASCARA CHO LÔNG MI.

ĐÔI MẮT SAU KHI ĐÃ TRANG ĐIỂM HOÀN THIỆN.
TRANG ĐIỂM MÔI:

THOA MỘT LỚP KEM CHE KHUYẾT ĐIỂM MÔI. GIÚP MÀU MÔI TƯƠI HƠN, LÂU TRÔI HƠN.
MÀU MẮT ĐEN KHÓI NÀY RẤT ẤN TƯỢNG NÊN CHỈ CẦN THOA LỚP SON MÀU HỒNG CŨNG ĐỦ LÀM CHỊ EM VÔ CÙNG QUYẾN RŨ.
HOÀN THIỆN:


4 comments: