5 ĐIỂM ĐẾN TUYỆT ĐẸP KHÔNG THỂ BỎ QUA

Hồ thiên nhiên Giola , Thassos Island, Greece

Máng trượt nước Flume , Waimea, Hawaii

Algarve, Portugal

Hồ nước nóng Tabacon, Nuevo Arenal, Costa Rica

Bãi biển Nissi , Aiya Napa, Cyprus

No comments:

Post a Comment