HAPPY BIRTHDAY 8TH POLYVORE

Đây là sinh nhật lần thứ 8 của cộng đồng polyvore. chúc mừng sinh nhật, mình thì vẫn là một tân binh của cộng đồng thôi. món quà nhỏ là tạo ra một tấm thiệp đáng yêu để kỷ niệm. HAPPY BIRTHDAY 8TH POLYVORENo comments:

Post a Comment