CITY STRIPES

CITY STRIPES

    Đầm kẻ xọc và giày hồng, màu sắc tương phản, có nhiều người sẽ không thể chấp nhận, vì chúng chẳng liên quan gì đến nhau. nhưng mình lại yêu thích sự tương phản, độ tương phản càng cao mình lại càng cảm nhận vẻ đẹp của màu sắc. các bạn có thể tham khảo các mẫu dưới đây. 
    Thân yêu!!!
     Jessi 
CITY STRIPES by jessihhd featuring blue sky jewelry

No comments:

Post a Comment