yellow & red

Color yellow and red

Color yellow and red Mệnh jessihhd utilisant escarpins một con pointu
Vàng as nỗi am the image for me . trong tháng này hơn 3 lần tôi được sử dụng màu vàng cho trang phục của tôi, trong ý nghĩa của châu Á. Màu vàng tượng trưng cho sức mạnh và may mắn

No comments:

Post a Comment